Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
12.04.2024 / 11:328RusŁacBieł

«Polski vizavy centr — prosta ździek». Novyja praviły zapisu na vizu z sełfi dadali prablem

Sistema lažyć, situacyja — patavaja. Ale jość i inšaje mierkavańnie piša devby.io.

Z 4 krasavika vizavyja centry Polščy ŭ Biełarusi ŭviali novyja praviły: dla rehistracyi ciapier patrebnaja kamiera i aryhinał pašparta. Devby razam z čytačami raźbiralisia, jak novaja sistema adbiłasia na zajaŭnikach i ci paŭpłyvali novyja praviły na biznes «pamahatych».

Z šaści surazmoŭcaŭ partała ŭ piaci nie atrymałasia zapisacca. Sistema vizavych centraŭ VFS lehła nieŭzabavie paśla relizu fotavieryfikacyi. 

Niepaśpiachovyja kiejsy

«Nu voś, narešcie!»

Rehularna majem patrebu ŭ polskaj vizie, apošnija hady davodzicca płacić za toje, kab levyja ludzi mahli vybić akienca.

Kali ŭbačyŭ hetuju navinu, vočy zaiskrylisia ad ščaścia, maŭlaŭ «Nu voś, narešcie budzie mahčymaść uručnuju ŭziać vizu, tamu što zadziaŭbło!»

U pieršy ž dzień, ubačyŭšy adzinaje akienca, žvava (z ulikam tarmaznutaści sajta, jakaja była i jość) zapoŭniŭ usie patrebnyja danyja. Adkryłasia ŭkładka dla kamiery, i — usio złamałasia. Sajt pastajanna vydaje pamyłku, pierazapusk tolki ŭsio skinuŭ, akienca tym časam syšło.

Z taho času ŭsio jak zaŭsiody. Pasiaredniki, kažuć, užo prydumali novyja mylicy dla abychodu, akiencaŭ niama, a ŭ znajomaha sajt časam zusim nie adkryvajecca, vydajučy błok (dziŭnaja štuka).

«Situacyja patavaja»

Novaja sistemy vieryfikacyi ŭ vizavym centry Polščy nie pracuje ad słova «zusim».

U minułuju piatnicu złaviła Minsk — nie pracavała fotavieryfikacyja. U paniadziełak złaviła Lidu — nie spracavaŭ kod MSI. U vyniku słoty razabrali mienš čym za chvilinu, a ja zastałasia ni z čym. 

Siońnia złaviła Homiel, paŭtaryłasia historyja ź niepracujučaj fotavieryfikacyjaj. Na listy VC nie adkazvaje. Zvanok na infaliniju: pasprabujcie paźniej, ničym dapamahčy nie možam.

Situacyja patavaja. Dla mianie heta katastrofa: bieź dziejnaj vizy ja straču pracu ŭ Polščy, biez pracy ŭ Polščy i vypłaty padatkaŭ, imavierna, admoŭnaje zaklučeńnie pa zajaŭcy na KSP. Ach tak, jašče mnie daviadziecca apłačvać arendu kvatery ŭ Varšavie, da jakoj ja fizična nie maju dostupu.

Situacyja nastolki drennaja, što ŭ mianie skončylisia numary telefonaŭ dla stvareńnia pošty na gmail, jakija možna pryviazać da akaŭnta ŭ VC. Za luby niapravilny ŭzdych VC błakuje rachunak. Zaŭsiody lepš mieć 3-4 u zapasie.

«Zastałosia 3 sproby dla ŭvachodu»

«Ja pakul starajusia zajści na sajt svaimi siłami, ale kankretna siońnia, pačynajučy z 6 ranicy, adlustroŭvajecca značok zahruzki, a zatym staronka prosta nie abnaŭlajecca, knopka ŭvachodu nieaktyŭnaja. Ciapier sistema vydaje niejkaje paviedamleńnie pa typie warning z podpisam «zastałosia 3 sproby dla ŭvachodu» i taksama nie puskaje dalej».

Paśpiachovy kiejs

«Usio dobra: sami zapisalisia ŭ subotu, 6 krasavika, i ŭžo padalisia 8-ha. Baranavičy, «dziełavy» šenhien. Jašče zapisali dziaciej na 11-je (na dziaciej videa nie treba). Zekanomili 1500 BYN. Dapilać sajt, i ŭsio budzie hud. 

Vialikuju paniku ŭ čatach unosiać «pamahatyja» śpiecyjalna: šancy praktyčna zraŭnialisia, hublać im hrošy nie chočacca».

List adčaju

«List ščaścia» jak byccam padkreślivaje stupień razdražnieńnia i adčaju inšych pretendentaŭ na vizu. Čytačka, jakaja prajšła ŭsie kruhi piekła, nie palenavałasia apisać ich detalova, kab vy taksama mahli adčuć.

«Vy možacie adlacieć u ban prosta na stadyi ŭvachodu»

«Sistema ahidnaja. Toje, čym ciapier zajmajecca VFS Global, prosta ździek nad ludźmi. Na słovach usio supier, jak byccam vy adkryli sajt, ubačyli słot, prajšli fotavieryfikacyju, atrymali svoj zapis i radujeciesia žyćciu. Bo vy nie bot, jakija mohuć być prablemy.

Na spravie: kruta, kali vy naohuł uvajšli ŭ svoj rachunak, vinšuju! Vy možacie adlacieć u ban prosta na stadyi ŭvachodu biez usialakich na toje pryčyn. 

Ale vy ŭvajšli. Dalej vy bačycie słot, pačynajecie zapaŭniać ankietu, ale tokien MSI, jaki vy hienierujecie raz u hadzinu, moža pa niejkaj nieviadomaj pryčynie akazacca niesapraŭdnym (raspaznajecca sistemaj tak, byccam jon užo vykarystoŭvaŭsia raniej, i ŭsio roŭna, što vy zhienieravali jaho chvilinu tamu).

Dalej — novy etap, fotavieryfikacyja, majo lubimaje. Moj śviežy pašpart i moj tvar ni razu nie zmahli jaje prajści. Paśla piaci niaŭdałych sprobaŭ vam prapanujuć ździejśnić videazvanok, dzie vas nakštałt jak vieryfikujuć. Vy telefanujecie, ale vam kažuć, što ŭ vas pamyłka ŭ pašpartnych danych. Uvaha! Pa hetych ža danych vy atrymali tokien dla papiaredniaha etapu, cha-cha.

Ja pierazapaŭniała ankietu 3 razy, 3 razy była videavieryfikacyja, 3 razy mnie skazali, što ŭ mianie pamyłka ŭ danych i skinuli.

Jašče viedaju kiejs, jak u maładych ludziej, jakija prajšli videavieryfikacyju, nie pryniali dakumienty ŭ vizavym centry Mahilova. Nibyta pry zapisie na sajcie adsutničaje etap fotaidentyfikacyi. 

Jašče vy možacie sutyknucca z paviedamleńniem «na žal, u ciapierašni čas vieryfikacyja fatahrafii niemahčymaja. Źviarniciesia ŭ kołł-centr pa spasyłcy». Spasyłka nie dadziena.

Ale kali vy zapisvajciesia nie pieršy dzień, u vas užo jość spasyłka na videazvanok. Vy telefanujecie, sprabujecie prajści identyfikacyju, ale vam adkazvajuć: «Pavinna być choć adna samastojnaja sproba vieryfikacyi siońnia». Vy pačynaje tłumačyć, što na sajcie niama takoj mahčymaści ŭ dadzieny momant, na heta vam adkazvajuć, što jany nie techpadtrymka sajta.

Ciapier ujavicie, što na adzin žadany słot sprabujuć zapisacca niekalki tysiač čałaviek — sajt lažyć, i ty prosta ničoha nie možaš zrabić».

Dziaŭčyna, jakaja apisała hetyja sproby, kaža, što sprabuje zapisacca ź siaredziny kastryčnika — spačatku na PBH, potym na pracoŭnuju vizu. Pryčym čatyry miesiacy jana biezvynikova čakała datu ad ahienctva (600 BYN + 450 BYN, kali treba zaprašeńnie), to nibyta nie mahła złavić słot. U rešcie rešt jana kupiła dostup da płatnaha telehram-kanała, na jakim vykładvajucca svabodnyja słoty (akazvajecca, jość i takija, 60 BYN u miesiac) i vyjaviła, što miescy źjaŭlajucca rehularna, prosta pasiarednik ich čamuści «praspaŭ».

— Pry tym, što jany praciahvali krucić rekłamu ŭ Instagram, maŭlaŭ, z zapisam stała praściej, prychodźcie da nas — my ŭsio adkryjem.

Partnioru našaj čytački pašancavała bolš: jon źviarnuŭsia ŭ inšaje ahienctva, i jaho zapisali za tydzień. Ciapier dziaŭčyna padvoiła namahańni: źmianiła ahienctva i sprabuje zapisacca sama.

Tak uzłamali novuju sistemu «pamahatyja» ci nie?

Padobna na toje, što nie stolki pałamali, kolki pakłali. Partału dev.by nie ŭdałosia znajści nivodnaha śviedki, jaki zapłaciŭ pasiaredniku i atrymaŭ słot paśla 4 krasavika. Pry hetym płatnyja pasłuhi pasiaredniki praciahvajuć prapanoŭvać. 

«Pamahatyja prymajuć zakazy, jak i raniej, ale na 200 rubloŭ daražej. Rascenki ad 400 da 600 BYN. Kažuć, što ŭ ich «samyja lepšyja prahramisty», tamu ŭsio narmalna. Pryčym pasłuha ciapier uklučaje tolki zapis na padaču dakumientaŭ. Niekatoryja spynili pryjom, jak kažuć, na dva tydni. Prypynak arhumientujuć tym što «šmat nabrali», ale ja nie vieru.

Asabista ŭ mianie skłałasia ŭražańnie, što pamahatyja pakul nie mohuć całkam złamać sistemu, ale zabłakavać dostup z terytoryi Biełarusi — mohuć. U asnoŭnym za košt DNS-ataki».

Paśla ŭviadzieńnia rehistracyi praź MSI prosta zapłacić pasiarednikam za słot stała niedastatkova, «pamahatym» patrabujecca dapamoha samich zajaŭnikaŭ — u patrebny momant dasłać kod z SMS. Fotafiksacyja ŭskładniaje zadaču, zajaŭniki pavinny być jašče bolš aktyŭnymi.

Što prapanujuć pamahatyja

«Samyja lepšyja prahramisty» papiaredžvajuć klijentaŭ jak minimum ab dvuch sposabach vieryfikacyi — z vykarystańniem śpiecyjalnaha prykładańnia i biez.

Voś što kažuć pra bot:

«Ja nie viedaju dakładna, jak heta budzie. Jość bot, praviły mnie patłumačyli. Jak tolki bot złović dla mianie słot, u jaho pryjdzie apaviaščeńnie. Dalej ja ŭvodžu kod, sełfi i fota pašparta. Usio».

A voś instrukcyja ad pasiarednikaŭ pra śpiecdadatak:

«U suviazi z abnaŭleńniem biaśpieki i vieryfikacyi danych na sajcie VFS rehistracyja na padaču dakumientaŭ dla vizy na dadzieny momant uskładniena maksimalna. Z navin: ciapier pry rehistracyi vy pavinny budziecie paćviardžać svaju asobu fota pašparta, zroblenym u realnym časie, i sełfi. Ja budu siońnia-zaŭtra raźbiracca, jak heta abyjści, ale, bajusia, vašych fota ŭ telefonie budzie niedastatkova. Ja skinu spasyłku na dadatak, jaki budzie vyrablać pravierku, i budziem sprabavać razam. 

Ja budu vas rehistravać, zapytvać kod u SMS dla MSI i dalej pieranakiroŭvać u hety dadatak, dzie vy robicie fota 33-j staronki pašparta. Hałoŭnaje, kab było vyrazna i čytelna. Dalej vy robicie sełfi ŭ realnym časie. Dadatak nazyvajecca iDenfy».

Pasiaredniki čahości čakajuć «paśla 10 maja»

Partał pahutaryŭ z hrodzienskim turahienctvam, jakoje prapanuje rehistracyju na padaču za 400 BYN, i daviedaŭsia, što zajaŭki časova nie prymajuć (i praŭda, «nabrali šmat ludziej»), a jašče, što «vieryfikacyju pa fota možna budzie technična abyści tolki paśla 10 maja».

Čamu paśla hetaj daty? Tamu što «ŭ VC z 10 maja «inšaje žyćcio» pačynajecca», detali — sakret.

Karystalniki dumajuć, što pasiaredniki sprabujuć sarvać pierachod na sełfi

Siarod šerahu abvinavačvańniaŭ u adras VFS, pasiarednikaŭ i novaj sistemy vieryfikacyi žurnalisty raptam pačuli hołas abarony navinki.

Čytačka, jakaja zdoleła samastojna zapisacca na padaču, ličyć, što novyja praviły vielmi dobryja, a sistemu pakłali tyja samyja «pamahatyja», kab prałabiravać admienu videafiksacyi.

«Kab ludzi pisali skarhi, kab prybrali videa, kab palehčyć pracu pasiarednikaŭ.

Videafiksacyju ž tolki zapuścili, jašče tydzień nie prajšoŭ. Praź miesiac usio budzie dobra, kali našy ludzi znoŭ nie paniasuć im hrošy».

Jak tłumačyć zajaŭnica, jakaja paśpiachova zapisałasia, ciapier na staronku z kamieraj pierachodziš pa spasyłcy, jakuju možna pierasłać vydalena, hetaja ščylina pakidaje prastoru dla pasiarednikaŭ. 

«Kali hetuju mahčymaść (spasyłku) prybiaruć, tady možna budzie zapisacca tolki samim. Ale pieršy čas jany buduć zabivać [sistemu] miortvymi dušami, kab miescy nie dastalisia nikomu», — ličyć čytačka.

Čytajcie taksama:

Biełarusam rekamiendujuć pierasiakać miažu z Polščaj pa novaj schiemie

Biełarus kupiŭ za 300 jeŭra bałharski dakumient i jeździŭ ź im pa Jeŭropie. Ale da pary zban vadu nosić

«Ź pierabojami, ale pracuje». U turahienctvie raskazali, jak biełarusam samastojna atrymać vizu ŭ Polšču pa novaj schiemie

Polskija vizavyja centry źmianili praviły rehistracyi na padaču dakumientaŭ

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
32
Панылы сорам
16
Ха-ха
8
Ого
4
Сумна
18
Абуральна
54
0
Jaśka/adkazać/
12.04.2024
Uvieś VFS heta całkam ahientura! Pahladzicie na tvary achoŭnikaŭ…. Potym nie ździŭlajciesia, što da vas pryjšli
8
cinik/adkazać/
12.04.2024
Sohłasno oprosu Čatamchaus tolko 20% biełorusov chotiat v ES. Nu tak i siditie v chrustalnom sasutie, čieho žałujetieś na vizy i očieriedi na hranicie? Dumať nado było v 2020, a nie siejčas.
2
Łoła/adkazać/
13.04.2024
A polaki voobŝie mohut čto nibud́ sdiełať normalno a nie čieriez odno miesto? Da jeŝie i vsie vaši piersonalnyje dannyje i foto tiepieŕ budut u kontory posriednika, kotoraja po piervomu žie triebovaniju vsie pieriedast łukašienkovskim słužbam.
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
majčervieńlipień
PNSRČCPTSBND
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930