Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Ličba 1500 palitviaźniaŭ - chłuśnia i zanižeńnie realnych maštabaŭ represij /adkazać/
23.02.2024
Ludzi z ankałohijaj u turmie - pa statystycy "nievierojatnych" - "byłyja palitviaźni". Voś tak. Ličba "nievierojatnych" u 1500 palitviaźniaŭ - chłuśnia! Pa palityčnych matyvach u turmach siadzić našmat bolš ludziej! Ličba 1500 palitviaźniaŭ - chłuśnia i zanižeńnie realnych maštabaŭ represij!
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera