Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
4
KažyPraŭdu/adkazać/
10.12.2023
Mancevič i Šarenda-Panasiuk - zrazumieła. Ale što vybitnaha zrabili astatnija, kab atrymoŭvać niejkija premii? 
Ahiejeŭ i Mackievič znachodziacca ŭ biaśpiecy za miažoj, ale vynikaŭ ich pracy pa pryciahnieńni złačyncaŭ dyktatara za adkaznaści - nul.
"Słužba evakuacyi Bajsoł" - uvohule śmiech niejki: budučy na zarobku hrantavym, kupić kvitok na ciahnik ci aŭtobus dy zrabić vizu praź Jurkonisa - heta vialiki ŭniosak, kab premii razdavać? Dziasiatki zvyčajnych biełarusaŭ za miažoj bieź pijaru i biez hrantavych zarobkaŭ, z ułasnaje inicyjatyvy dapamahajuć sapraŭdy evakujavacca biełarusam lasami-palami praź miažu - čamu nivodzin ź ich nie uhanaravany nijakaj premijaj? Navošta hetaja premija bajsołu, kali b prostym ludziam jana b sapraŭdy prydałasia!
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera