Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
25.11.2016 / 14:05RusŁacBieł

Čornaja piatnica z Arche — prapanujecca 6 redkich vydańniaŭ

Redakcyja časopisa Arche dałučajecca da inicyjatyvy rasprodažaŭ, što ładziać siońnia ŭ mnohich krainach śvietu i robić źnižku 70% na 6 elektronnych vydańniaŭ.

25 listapada, prapanavanyja nižej vydańni ŭ farmatach PDF i EPUB možna nabyć usiaho za 3.50 BYN (35 000 BYR).

Nia treba adprošvacca z pracy, tryvać ciskaninu ŭ čerhach, kab nabyć upadabanyja tavary ź źnižkaju: elektronnaja kniharnia Arche zrobić čornuju piatnicu kamfortnaju!

Nastupnych vydańniaŭ užo niama ŭ papiarovym farmacie. Adzinaja mažlivaść ich pračytać — heta nabyć u elektronnym vyhladzie.

ARCHE № 12 (111) — 2011. Žančyna ŭ biełaruskaj historyi (PDF | EPUB)

Historyja, jakaja pradstaŭlenaja na staronkach numaru, — žanočaja. Siarod tematyčnych daminantaŭ numaru — praŭnaja kultura šlachcianak VKŁ, hramadskija stereatypy adnosna žančyn u VKŁ, udzieł šlachcianak VKŁ u palityčnym žyćci XIX st., žančyny ŭ paŭstańni Kalinoŭskaha i hałodnych buntach stalinskaha SSSR.

Źmiest

Pradmova

Vydańnie možna kupić pa spasyłcy

ARCHE № 12 (99) — 2010. Paŭstańnie 1863—1864 hh. i losy Biełarusi (PDF | EPUB)

Paŭstańnie 1863—1864 hh. vystupaje svojeasablivym fokusam u historyi Biełarusi XIX st., praź jaki zručna razhladać i sacyjalnyja kancepty, i prablemy etničnaj identyfikacyi, i madernaje nacyjatvareńnie. Z palityčnych i idealahičnych pryčyn surjoznaje navukovaje vyvučeńnie prablem, datyčnych paŭstańnia, ciapier niemahčymaje ŭ ramkach aficyjnaj akademičnaj sfery. Tamu hety numar «ARCHE» staŭ placoŭkaj dla tych navukoŭcaŭ, jakija viaduć daśledavańni, nie ahladajučysia na aficyjnyja dyrektyvy — Volhi Harbačovaj, Andreja Kištymava, Alaksandra Radziuka, Aleś Smalančuka, Alaksandra Fiaduty i inš. Taksama ŭ vypusku cełaja kniha: «Mary. Uspaminy ab partyzanskim ruchu ŭ Hrodzienskim vajavodztvie ŭ 1863 i 1864 hh.» Ihnata Aramoviča.

Źmiest

Pradmova

Vydańnie možna kupić pa spasyłcy

ARCHE № 3 (78) — 2009. Płoć i kroŭ BNR (PDF | EPUB)

Numar pryśviečany Biełaruskaj Narodnaj Respublicy. U im drukujecca manahrafija Ŭładzimiera Sakałoŭskaha «Nadzvyčajnaja misija BNR u Niamieččynie (1919-1925)», zasnavanaja na šmatahadovych pošukach aŭtara ŭ niamieckich i biełaruskich archivach. Taksama ŭ vypusku: «Prajekt sakretnaha pahadnieńnia 1923 h. pamiž Litoŭskaj Respublikaj i Biełaruskaj Narodnaj Respublikaj» Alhimantasa Kasparavičusa, «Pamiž hryźnioj i baraćboj. Biełaruski palityčny nacyjanalizm u Horadni (kaniec 1918 — pačatak 1921 hh.)» Andreja Čarniakieviča dy inš.

Źmiest

Pradmova

Vydańnie možna kupić pa spasyłcy

Edmundas Himžaŭskas — Biełaruski faktar pry farmavańni litoŭskaj dziaržavy ŭ 1915—1923 hh. (PDF)

U knizie litoŭskaha daśledčyka Edmundasa Himžaŭskasa razhladajucca roznyja aśpiekty biełaruska-litoŭskich adnosin u pieryjad ad pačatku niamieckaj akupacyi Litvy i zachodniaj častki Biełarusi padčas Pieršaj suśvietnaj vajny da pryniaćcia Kanfierencyjaj pasłoŭ Lihi nacyj kančatkovaha rašeńnia ab uklučeńni sprečnych terytoryj Vilni i Vilenščyny ŭ skład polskaj dziaržavy. Aŭtar prasočvaje składvańnie hetych adnosin u šyrokim kantekście tahačasnych mižnarodnych dačynieńniaŭ u rehijonie.

Źmiest

Słova da biełaruskaha čytača

Uvodziny

Vydańnie možna kupić pa spasyłcy

Uładzimir Lachoŭski — Ad homanaŭcaŭ da hajsakoŭ. Čynnaść biełaruskich maładziovych arhanizacyj u 2-j pałovie XIX st. — 1-j pałovie XX st. (da 1939 h.) (PDF)

U manahrafii, napisanaj u formie navukova-papularnaha narysa, razhladajecca hramadska-palityčnaja i kulturna-aśvietnaja praca biełaruskich maładziovych supołak i zhurtavańniaŭ z druhoj pałovy XIX st. i da pačatku Druhoj suśvietnaj vajny ŭ ahulnym kantekście raźvićcia nacyjanalna-vyzvalenčaha ruchu i stanaŭleńnia hramadzianskaj supolnaści ŭ Biełarusi. U knizie robicca sproba adlustravać rolu maładziovaha ruchu ŭ nacyjatvorčych pracesach i ŭ stanaŭleńni biełaruskaj dziaržaŭnaści. Raźličana na šyrokaje koła čytačoŭ.

Źmiest

Pradmova

Vydańnie možna kupić pa spasyłcy

ARCHE № 10 (109) — 2011. 1950-yja hady ŭ Biełarusi: ad stalinizmu da zastoju (PDF | EPUB)

Numar pryśviečany pieryjadu t. zv. «chruščoŭskaj adlihi», jakaja praciahvałasia z 1953 pa 1964 hh. Akurat na hety čas prypadaje paskareńnie rusifikacyi ŭ BSSR, źmiakčeńnie relihijnaj palityki ŭładaŭ, źmianšeńnie ideałahičnaha kantrolu nad akademičnaj śfieraj, imklivaja ŭrbanizacyja i jak nastupstva raspad tradycyjnaj biełaruskaj sialanskaj supolnaści, u vyniku čaho sacyjalnaja struktura biełaruskaha hramadstva radykalna źmianiłasia. U numary pryciahvajuć uvahu artykuły Iryny Kaštalan «Śmierć Stalina va ŭspryniaćci žycharoŭ BSSR», «Tendencyi dziaržaŭnaj nacyjanalnaj palityki ŭ BSSR u 1950-ja hady» Valancina Mazca, «Raźvićcio školnaj adukacyi ŭ BSSR pad upłyvam partyjna-dziaržaŭnaj palityki 1950-x hh.» Taciany Maržały dy inš.

Źmiest

Pradmova

Vydańnie možna kupić pa spasyłcy

Kab kuplać elektronnyja vydańni, treba być zarehistravanym na sajcie kniharni.

U razie ŭźniknieńnia pytańniaŭ listujcie na adras [email protected] abo telefanujcie na numar (29) 550-79-69.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera