Jahor Šaranhovič

Jahor Šaranhovič pabiŭ biełaruski rekord u NCHŁ

Salej, Cypłakoŭ, Kalcoŭ — losy biełaruskich chakieistaŭ, jakija pieršymi skarali NCHŁ, vydalisia trahičnymi

Jahor Šaranhovič abnaviŭ rekord pa vynikovaści ŭ NCHŁ

Šaranhovič upieršyniu ŭ karjery nabraŭ čatyry bały za matč i pryznany pieršaj zorkaj hulni77

Šaranhovič zakinuŭ 20-ju šajbu ŭ hetym siezonie NCHŁ. Heta samy ŭdały jaho siezon

Biełaruskaja noč u NCHŁ. Chiet-tryk Šaranhoviča dapamoh «Kałhary» pieramahčy «Aryzonu»

Biełarus Illa Sałaŭjoŭ zarabiŭ pieršy asistencki pas u NCHŁ11

U NCHŁ hałkipier ad svaich varot zakinuŭ šajbu

Šaranhovič zakinuŭ šajbu, zrabiŭ dva halavyja asisty i dapamoh «Kałhary» pieramahčy «Dałas»33

Dva biełaruskija chakieisty zhulali ŭ matčy NCHŁ na adkrytym pavietry pry 50 tysiačach hledačoŭ

Jahor Šaranhovič zakinuŭ svaju pieršuju šajbu za «Kałhary Fłejmz»

Jahor Šaranhovič pakinuŭ «Ńju-Džersi»

«Ni ŭ jakim vypadku»: vyklučeńnie zbornaj Biełarusi z ČS pa chakiei nie razhladajecca

Pieramožnaja šajba Šaranhoviča spyniła sieryju z 10 paraz u «Ńju-Džersi»

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin