Uładzimir Ceśler

Ceśler apublikavaŭ novy płakat da 8 Sakavika. Acanili nie ŭsie3737

Ci ŭsich paznajecie? Biełaruskija palityki i sielebryci dzielacca, jak vyhladali ŭ 21 hod FOTY99

Navumčyk adkazvaje Ceśleru: Nijakich dapracovak hierb «Pahonia» nie patrabuje1818

Ceśler zhadvaje Harbačova: Prosty čałaviek, piŭ vodku, byŭ ramantykam 55

Apublikavany skład Kaardynacyjnaj rady, jakaja moža stać častkaj pracesu pieradačy ŭłady2020

«Nas — miljony». Hanna Šarkunova napisała pieśniu salidarnaści z prychilnikami pieramien. Dałučyŭsia Hałyhin i jašče dziasiatki artystaŭ i spartoŭcaŭ VIDEA5252

«Nie abmiažoŭvać svabodu Babaryki». Dudaraŭ, Pinihin, Ceśler padpisali adkryty list1010

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin