Śviatłana Aleksijevič

«Čas sekand chend» Śviatłany Aleksijevič uvajšoŭ u sto najlepšych knih XXI stahodździa pa viersii The New York Times44

39 nobieleŭskich łaŭreataŭ, uklučna sa Śviatłanaj Aleksijevič, zaklikali ŭzmacnić padtrymku Ukrainy i nie pryznavać Pucina prezidentam22

26 nobieleŭskich łaŭreataŭ patrabujuć vyzvalić biełaruskich palitviaźniaŭ. Jany zaklikali zakryć hruzavy čyhunačny ruch praź miežy Biełarusi i ES1010

Śviatłana Aleksijevič zaklikała Kreml addać cieła Alaksieja Navalnaha siamji66

Aleksijevič: Novy Hitler z novymi technałohijami strašniejšy za toje, što my viedajem z historyi3939

Śviatłana Aleksijevič: Zianon mieŭ racyju. A my vieryli ŭ Rasiju, čakali dapamohi ad Rasii i rasijskaj intelihiencyi5656

Aleksijevič pra praročuju razmovu ŭ 2019 hodzie: My z vami budziem nieŭzabavie ŭciakać adsiul88

Śviatłana Aleksijevič: Čamu my akazalisia ŭ rukach samaj prymityŭnaj dyktatury, składana adkazać1313

«Čas sekand chend» Śviatłany Aleksijevič trapiŭ u śpis najlepšych knih pa viersii mižnarodnaj žurnalisckaj sietki IJNet22

Aleksijevič: Z kvatery ŭdałosia vynieści Nobieleŭski miedal, ale zastalisia rukapisy i dziońniki33

Ułady pahražajuć Śviatłanie Aleksijevič zabrać jaje minskuju kvateru33

Źjaviłasia aŭdyjaviersija «Hałasoŭ Utopii» Śviatłany Aleksijevič

«Škaduju, što nie sustrelisia». Śviatłana Aleksijevič dapuskaje, što pamierły ŭ Hiermanii biełarus moh być jaje rodzičam55

Jak 30 hadoŭ tamu sudzili Śviatłanu Aleksijevič, a ŭ Kupałaŭskim išoŭ śpiektakl pa jaje knizie

Vyjšła pieršaja aŭdyjakniha Śviatłany Aleksijevič na biełaruskaj movie33

Aleksijevič pra zatrymanaha try hady tamu Babaryku: U jaho była niejkaja navat naiŭnaja viera ŭ toje, što my možam niešta pamianiać3434

Piać knih Śviatłany Aleksijevič zrobiać u aŭdyja pa-biełarusku66

75 hadoŭ Śviatłanie Aleksijevič. Nobieleŭski łaŭreat, jakaja raździaliła dolu svajho naroda1313

U Śviatłany Aleksijevič u Niamieččynie zabłakavali bankaŭski rachunak2121

Aleksijevič ab prysudzie viasnoŭcam: «My ŭciahvajemsia ŭ hetuju jamu»1616

Viadomyja ludzi, noŭnejmy i 10 čałaviek, čyje imiony nie nazyvajucca. Chto ŭvajšoŭ u abnoŭlenuju Kaardynacyjnuju radu3333

«My majem spravu z ruskim fašyzmam, a Biełaruś akupavanaja». Vialikaja hutarka z Aleksijevič1515

Nievierahodnyja biełaruski. TOP-7 litaratarak. Novaje videa na kanale Andreja Chadanoviča 

«Kumulatyŭna macniej za sankcyi». Zastrašanaje represijami, ź Biełarusi ŭciakaje ekanamična aktyŭnaje nasielnictva44

Biełaruskija 1990-ja: zhadvajem hierojaŭ epochi2020

Śviatłana Aleksijevič: Čyrvony čałaviek znoŭ padniaŭsia i daje nam boj. Spadziajusia, apošni

Śviatłana Aleksijevič — Uładzimiru Mackieviču: «Vy nam patrebny žyvy, a nie simvał»

Siońnia na Bierlinale premjera filma pra biełaruskija pratesty. Pryjeduć Cichanoŭskaja i Aleksijevič

Aleksijevič raskazała, čym Druhaja suśvietnaja adroźnivałasia ad inšych vojnaŭ

«Spynicie masavyja represii». Aleksijevič, Arłoŭ, Volski, Dalidovič, Marcinovič, Niaklajeŭ i inšyja piśmieńniki padpisali adkryty list

Apublikavany skład Kaardynacyjnaj rady, jakaja moža stać častkaj pracesu pieradačy ŭłady2020

Vieranika Capkała zaklikała Mirnaha, Azaranku, Domračavu padtrymać Cichanoŭskuju1313

Aleksijevič: Ja ŭjaŭlaju sabie ŭładu budučyni — prezident Viktar Babaryka i premjer Kirył Rudy5252

Śviatłana Aleksijevič kupiła ŭ «domie Čyža» nie adny, a dvoje apartamientaŭ4343

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin