Raman Abramovič

Pucin abmiarkoŭvaŭ abmien Navalnaha ŭsiaho za niekalki hadzin da jaho hibieli77

Navalny viedaŭ pra padrychtoŭku abmienu i daŭ zhodu na jaho — Reuters33

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin