Pałata pradstaŭnikoŭ Nacyjanalnaha schodu

Pałata pradstaŭnikoŭ pryniała zakonaprajekt ab amnistyi ŭ dvuch čytańniach

U Pałacie pradstaŭnikoŭ stvaryli ažno 14 kamisij55

Vice-śpikieram staršyni Pałaty pradstaŭnikoŭ staŭ były člen CVK11

Abrali novaha staršyniu Pałaty pradstaŭnikoŭ. Adzinahałosna i bieź intryhi1010

Deputaty zaćvierdzili zakonaprajekt, jaki dabje pradprymalnikaŭ. Ich chočuć zrabić jurasobami77

«Pryjšli takija nachabnyja. Nibyta na pieramovy, a pa fakcie prymać kapitulacyju parłamienta». Hihin pachvaliŭsia historyjaj z žniŭnia 2020 66

Słužaki Łukašenki — kaho pasadzili ŭ novy parłamient55

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami1313

Łukašenka siońnia praviadzie naradu pa pytańniach śviežapryznačanaj Pałaty pradstaŭnikoŭ33

Ź minskich deputataŭ Pałaty najmienšuju padtrymku namalavali Špakoŭskamu — šmat LIČBAŬ99

Adzin fakt, jaki pakazvaje, što pratakoły na vybarach malavalisia z hałavy66

Marzaluka ŭsio ž pryznačyli deputatam. Prahnoz «NN» na vybary spraŭdziŭsia na 97%1313

110 deputataŭ, jakija trapiać u parłamient-2024, — praviercie śpis paśla vybaraŭ1616

Sirata, «pravilna» havoryć, addany Łukašenku. Čym admietny mahiloŭski ideołah, jaki stanie samym maładym deputatam Pałaty pradstaŭnikoŭ44

Na vybarach u parłamient vyklik prapahandystu Špakoŭskamu kidaje kamunist Płavinski, jaki admaŭlaje Kurapaty1616

Śpikier Andrejčanka raźvitvajecca z Pałataj, a ŭ MTS šukajuć novaha dyrektara zamiest jaho syna. Supadzieńnie?55

Kaho pastaviać śpikieram Pałaty pradstaŭnikoŭ zamiest śpisanaha Andrejčanki?44

Hajdukievič, Hihin, Špakoŭski, Šaŭcoŭ, Barsukoŭ i astatnija. Chto ŭ Minsku sabraŭsia ŭ deputaty2323

Deputaty pryniali ŭ pieršym čytańni zakonaprajekt ab Usiebiełaruskim narodnym schodzie33

Apublikavany zakonaprajekt ab pracy ŚMI. Voś što ŭ im źmienicca

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin