Mikałaj Łukašenka

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA2828

«Nikomu nie kaža, čyj syn». Jak u Piekinie vučycca Kola Łukašenka2525

Ci rychtuje Łukašenka pierajemnikam Kolu?1212

Drakachrust acaniŭ šancy Viktara i Mikałaja Łukašenkaŭ na ŭładu1717

Kola Łukašenka padčas vizitu ŭ Manholiju chadziŭ u majcy z emblemaj Słužby biaśpieki prezidenta3636

Nieruchomaść u kazyrnych łakacyjach, aŭto mianiajuć jak palčatki. Što z majomaściu ŭ Iryny Abielskaj i jaje syna?1515

Što supolnaha ŭ Koli Łukašenki i pieršaj biełaruski ŭ kosmasie2525

Kolki pamyłak u navukovaj publikacyi Koli Łukašenki?4242

Cukierki ad Koli Łukašenki, vyhladaje, tak dobra pajšli, što «Kamunarka» pabuduje ŭ Loźnie cech pa ich vytvorčaści55

Za što pasadzili dzieda Koli Łukašenki: padrabiaznaści zachaplalnaj historyi22

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»4040

Łukašenka pra padručnik Koli pa fiłasofii: Jaki kašmar, što jany napisali — heta žach2525

Łukašenka ŭziaŭ z saboj va Uźbiekistan Kolu33

Što nosić Kola Łukašenka?2121

Žurnalisty znajšli Kolu Łukašenku ŭ sacsietkach i daviedalisia, čym jon tam zajmajecca1818

Kola Łukašenka debiutavaŭ z navukovaj pracaj — šukaje srodki suprać karanavirusa2424

U adsutnaść Alaksandra Łukašenki najlepšym hulcom pryznali Mikałaja99

«Pa telefonie možna ž i źniščyć luboha čałavieka». Łukašenka raskazaŭ, čamu mabilnaja suviaź nie dla jaho1313

Pra realny rejtynh Łukašenki, čystki ŭ Akademii navuk, rolu Jarmošynaj i ci prahałasujuć za Kolu — novy «Tok» z sacyjołaham Hienadziem Koršunavym22

U kramy pastupili cukierki, da stvareńnia jakich spryčyniŭsia Mikałaj Łukašenka1010

Cukierki ad Mikałaja Łukašenki pa kitajskim recepcie buduć pastaŭlać u škoły: «U adnym pakunačku — šklanka małaka»2121

Labiedźka nazvaŭ, chto moh by być dobrym prezidentam dla Biełarusi2323

«Mikałaj Łukašenka braŭ udzieł u konkursie, ale nikoli nie vučyŭsia». Vialikaja hutarka z byłym dyrektaram Liceja BDU Iharam Varaksam 66

VIP-hrupa i pretenzii da CT: Łukašenka rychtujecca adpravić Kolu na bijafak BDU?

Hardon: Łukašenka skazaŭ, što Kola apazicyjna nastrojeny da ŭłady4949

Jak Stas Michajłaŭ vitaŭ Łukašenku pad daždžom u Aleksandryi VIDEA4444

Kola Łukašenka vystupaŭ na «Śniežnym snajpiery» ź imiannoj vintoŭkaj koštam 3500 dalaraŭ3636

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin