MIkałaj Statkievič

Knyrovič: Palitviaźni admovilisia vychodzić na volu. Bo ŭmovaj moža być zdrada sabie

Siońnia roŭna čatyry hady, jak aryštavali Mikołu Statkieviča22

Mahiloŭskaja kaardynatarka Statkieviča stukała na Palčysa. A ciapier lezie ŭ Kaardynacyjnuju radu1818

Asudžanych nie pryviazuć, buduć vyrašać los rečavych dokazaŭ. Što viadoma pra novy sud u spravie Cichanoŭskaha33

25 krasavika buduć novyja sudovyja słuchańni pa «spravie Cichanoŭskaha»

Pamior baćka Mikoły Statkieviča66

400 dzion tamu źnikła suviaź z palitźniavolenym Mikołam Statkievičam33

Bandarenka adkazaŭ Volzie Łojka: Treba nie zdymacca ŭ prapahandysckich prahramach, a supraciŭlacca2727

Dla palitviaźnia Mikoły Statkieviča nie pryniali rečavuju pieradaču i miedyčnuju banderol

Aleksijevič: Novy Hitler z novymi technałohijami strašniejšy za toje, što my viedajem z historyi3939

«Kali sprava abmiažujecca «hłybokimi spačuvańniami», to takija žudasnyja naviny buduć źjaŭlacca pastajanna» — Cichanoŭskaja1616

Śviatłana Aleksijevič: Zianon mieŭ racyju. A my vieryli ŭ Rasiju, čakali dapamohi ad Rasii i rasijskaj intelihiencyi5656

Aleksijevič pra praročuju razmovu ŭ 2019 hodzie: My z vami budziem nieŭzabavie ŭciakać adsiul88

Siońnia roŭna hod, jak ničoha nie viadoma pra Mikołu Statkieviča11

Maryna Adamovič vyjšła na volu paśla 15 sutak aryštu

Sańnikaŭ: Demsiły — heta ja. A Łatuška i inšyja — samazvancy8888

Jakija biełarusy čaściej za ŭsio źjaŭlajucca na staronkach «NN» — rejtynh1919

Padčas chapuna svajakoŭ palitviaźniaŭ zatrymali Marynu Adamovič88

Mikołu Statkieviča trymajuć u PKT — Bajpoł11

Navalny znajšoŭsia za palarnym kruham1212

«Narodnaja hramada» patrabuje arhanizavać sustreču Mikoły Statkieviča i jaho žonki Maryny Adamovič

Mikoła Statkievič. 150 dzion nieviadomaści

U Varšavie adkryłasia vystava, pryśviečanaja Mikałaju Statkieviču11

Mikałaja Statkieviča etapujuć z homielskaha SIZA

Viarchoŭny sud pakinuŭ vializnyja prysudy fihurantam «spravy Cichanoŭskaha» ŭ sile. Chutka ich etapujuć u kałonii

«Kampanija zapałochvańnia hramadstva nabližajecca da miežaŭ mahčymaha». Mikałaj Statkievič — pra vajnu va Ukrainie, pierśpiektyvy Pucina i Łukašenki

Mikałaj Statkievič raspavioŭ, što było radasnaha dla jaho ŭ 2021 hodzie

Źbićcio, kałonija, turma. Jak i na jakija terminy raniej sudzili sapiernikaŭ Łukašenki

Cichanoŭskamu — 18 hadoŭ, Łosiku — 15, Statkieviču — 14. Vyniesienyja žachlivyja prysudy pa «spravie Cichanoŭskaha»

Siońnia budzie vyniesieny prysud Cichanoŭskamu, Statkieviču, Łosiku, Cyhanoviču, Sakavu, Papovu — hałoŭnaje ab pracesie 

«Mikoła kaža, što prysud budzie ŭ kancy kastryčnika». Statkieviča dastaviać u zału suda dla ŭdziełu ŭ sprečkach bakoŭ

«Śmiechapanarama». Što dumajuć pra svoj sud fihuranty «spravy Cichanoŭskaha»

Mikałaju Statkieviču — 65 hadoŭ

Jak skłalisia losy palitźniavolenych nulavych hadoŭ

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin