Źmicier Daškievič

Źmitra Daškieviča buduć sudzić pa novaj kryminalnaj spravie ŭžo na hetym tydni77

Daškieviču prydumali jašče adnu kryminałku44

Za dva miesiacy da skančeńnia terminu na Źmitra Daškieviča znoŭ zaviali kryminalnuju spravu1111

«Jany schapili mianie ŭ dzień niaščaścia majho». Źmicier Daškievič prabyŭ paŭhoda ŭ bietonnaj kletcy2020

Niejmaviernaja historyja kachańnia Źmitra i Nasty Daškievič33

Siońnia adbudziecca novy sud nad Źmitrom Daškievičam

Stała viadoma, kali adbudziecca sud nad Źmitrom Daškievičam11

Źmitru Daškieviču admovili ŭ źmienie miery strymańnia11

Siońnia dzień narodzinaŭ u Źmitra Daškieviča, jakoha na minułym tydni nie vypuścili z-za krataŭ44

Jak padtrymać palitviaźnia Źmitra Daškieviča, jakoha pierazatrymali pa novaj kryminalnaj spravie11

Źmitra Daškieviča pieravieźli ŭ žodzinskaje SIZA, što robić mahčymym pasyłać jamu pieravody i banderoli33

«Ja nie viedaju, što skazać dzieciam». Źmitra Daškieviča nie vypuścili z kałonii1818

BYPOL raskryŭ miechanizm pravakacyi suprać Daškieviča i Łobava ŭ 2010 hodzie1414

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ hramataj načalnika kałonii ŭ Navasadach1313

Śviatłana Cichanoŭskaja pavinšavała biełarusaŭ, jakija adznačajuć Naradžeńnie Chrystova 25 śniežnia1212

U śpisie «ekstremistaŭ» — 143 novyja proźviščy. Siarod ich — Nasta i Źmicier Daškievičy, Kaciaryna Andrejeva22

«U dzień sapraŭdnaha suda vy ničoha nie daścio za svaju dušu». Mahutnaje apošniaje słova Źmitra Daškieviča na sudzie99

Źmitru Daškieviču prysudzili 1,5 hoda kałonii, jaho žoncy Naście — 3 hady chatniaj chimii88

Dla Źmitra i Nasty Daškievičaŭ prakuror zaprasiŭ pa 1,5 hoda źniavoleńnia

Pačynajecca praces nad Źmitrom i Nastaj Daškievičami za «masavyja biesparadki»

Źmitra i Nastu Daškievičaŭ pačnuć sudzić 11 lipienia22

U Źmitra i Nasty Daškievičaŭ siońnia naradziŭsia syn, čaćviortaje dzicia

Palitviazień Jaromienak — na voli, jaho kaleha Daškievič — nie

Źmicier Daškievič nie vyjdzie na volu, jaho aryštavali pa kryminalnaj spravie

«Zamiest pytańniaŭ da mianie jak śviedki pramoviŭ, što mocna mianie kachaje». Žonka Daškieviča pra sud nad im

Źmicier Daškievič — na Akreścina

«Ja nie viedaju, ci viarnusia siońnia». Źmitra Daškieviča razam ź ciažarnaj žonkaj vyklikajuć na dopyt 

U hetym hodzie «Noč rasstralanych paetaŭ» projdzie pa ŭsim śviecie — 29 kastryčnika

Źmicier Daškievič prapanavaŭ pravieści «Noč rasstralanych paetaŭ» u inšym farmacie

Jak skłalisia losy palitźniavolenych nulavych hadoŭ

Źmicier Daškievič pra toje, čamu režymu zastałosia niadoŭha: U RUUSie siadzić amapaviec i rochkaje pa-parsiučynamu

Źmicier Daškievič nazvaŭ try słovy, jakija mohuć skałanuć asnovy siońniašniaj situacyi

Źmicier Daškievič vyjšaŭ paśla sutak na volu

«Dla palityčnych stvaryli paralelnyja ŭmovy ŭtrymańnia». Daškieviču dali 20 sutak

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin