Jeŭrapiejski humanitarny ŭniviersitet

U EHU adkryjuć svoj histfak15

Ekanamist Dźmitryj Kruk pajšoŭ dekanam u EHU2

Nieviadomyja z pamyłkami ŭ litoŭskaj movie zaklikajuć viešać studentaŭ EHU, jakija žyvuć u Litvie2

«Nie ŭsio tak błaha». Što budzie sa studentami-ajcišnikami ŭ EHU biez EPAM

Zahinuŭ supracoŭnik EHU Vadzim Chlebarodaŭ, jamu było 36 hadoŭ

EPAM raptoŭna vyjšaŭ z prahramy padrychtoŭki ajcišnikaŭ u EHU6

EHU i BEROC buduć navučać ekanamistaŭ z karjernymi pierśpiektyvami ŭ Jeŭropie5

Jak EHU žyvie ŭ atmaśfiery pahrozy i niapeŭnaści1

Jak u EHU raźmiarkoŭvajuć hranty? 3

Rektar EHU zajaviŭ pra svaju adstaŭku5

Rektar EHU prakamientavaŭ infarmacyju pra mahčymaje pryznańnie ŭniviersiteta «ekstremisckim»5

EHU budzie pryznany «ekstremisckaj» arhanizacyjaj — ANT21

«Kala 60% zaniatkaŭ idzie pa-rasiejsku, 2% — pa-biełarusku». Spytali rektara EHU pra charasmient, stypiendyi i demakratyju39

Adździeł rasśledavańniaŭ litoŭskaha LRT apublikavaŭ artykuł z krytykaj Paŭła Daniejki5

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin