EHU

U EHU adkryjuć svoj histfak1515

Ekanamist Dźmitryj Kruk pajšoŭ dekanam u EHU22

Nieviadomyja z pamyłkami ŭ litoŭskaj movie zaklikajuć viešać studentaŭ EHU, jakija žyvuć u Litvie22

«Nie ŭsio tak błaha». Što budzie sa studentami-ajcišnikami ŭ EHU biez EPAM

Zahinuŭ supracoŭnik EHU Vadzim Chlebarodaŭ, jamu było 36 hadoŭ

EPAM raptoŭna vyjšaŭ z prahramy padrychtoŭki ajcišnikaŭ u EHU66

EHU i BEROC buduć navučać ekanamistaŭ z karjernymi pierśpiektyvami ŭ Jeŭropie55

Jak EHU žyvie ŭ atmaśfiery pahrozy i niapeŭnaści11

Jak u EHU raźmiarkoŭvajuć hranty? 33

Rektar EHU zajaviŭ pra svaju adstaŭku55

Rektar EHU prakamientavaŭ infarmacyju pra mahčymaje pryznańnie ŭniviersiteta «ekstremisckim»55

EHU budzie pryznany «ekstremisckaj» arhanizacyjaj — ANT2121

«Kala 60% zaniatkaŭ idzie pa-rasiejsku, 2% — pa-biełarusku». Spytali rektara EHU pra charasmient, stypiendyi i demakratyju3939

Adździeł rasśledavańniaŭ litoŭskaha LRT apublikavaŭ artykuł z krytykaj Paŭła Daniejki55

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin