Vasil Bykaŭ

Minaśviety Rasii prapanavała stvaryć try filmy-remejki pa tvorach Vasila Bykava. Ich chočuć vykarystać dla prapahandy3

Marzaluk nazvaŭ svoj lubimy pieryjad u historyi 20

«Biełaje palito nie ciśnie?» Biełaruska ŭ jubilej Bykava pryhadała niepryjemny fakt pra jaho — tvitar vybuchnuŭ42

Nieŭzabavie pieravydaduć «Miortvym nie balić» Bykava

Padarunak na jubilej? «Biełaruśfilm» prybraŭ z publičnaha dostupu šmatpakutny film pa apaviadańniach Vasila Bykava2

Jak Bykaŭ staŭ Bykavym: što zrabiła jaho takim, jakim jon byŭ — bijahrafija6

Čym lubiŭ pałasavacca Vasil Bykaŭ? Lubimy recept piśmieńnika7

Top-6 najlepšych ekranizacyj tvoraŭ Vasila Bykava2

Pieravydańni apovieściej «Afhaniec» i «Blindaž» Vasila Bykava vyjduć u Biełastoku2

Jak Łukašenka čarhovy raz drobna adpomściŭ Bykavu44

Pahladzicie, jakija pryhožyja marki vypuściła da 100-hodździa Vasila Bykava Rada BNR FOTAFAKT23

Try pamyłki Paźniaka, u vyniku jakich historyja Biełarusi pajšła tak, jak pajšła302

Hihin: Hienijuš nikomu nie zdradziła, ale reabilitavać nielha. A Bykava pryniać jak častku miaciežnaj intelihiencyi50

«Z dobraj enierhietykaj». U Hrodnie pradajecca kvatera, u jakoj žyŭ Vasil Bykaŭ4

Vyjšła sieryja aŭdyjaknih Vasila Bykava

Naviedniki Minskaj knižnaj vystavy nazvali samym cikavym aŭtaram A.S. Puškina, ale nie zmahli zhadać nivodnaha jaho tvora6

Tekst dyktoŭki da Dnia rodnaj movy pryśvieciać 100-hodździu Vasila Bykava

Abvieščany litaraturny konkurs da 100-hodździa Vasila Bykava. Pryz — vydańnie knihi

Vystavu da jubileju Bykava zhortvajuć praz 10 dzion paśla adkryćcia14

Jak Vasil Bykaŭ raźbiraŭsia ŭ kampjutary. Pahladzicie, jaki miły artefakt jość u muziei FOTAFAKT19

Kaho ź biełaruskich piśmieńnikaŭ najbolš vydavali za savieckim časam? Nie ŭsich vy viedajecie1

U Muziei historyi biełaruskaj litaratury raspačałasia vystava, pryśviečanaja Vasilu Bykavu

Rada BNR zaklikaje šyroka adznačyć 100-hodździe Vasila Bykava2

U Minsku adkryjuć vystavu da 100-hodździa Vasila Bykava

U Viciebsku adkryjecca vystava mastackaj spadčyny Vasila Bykava2

Valancina Matvijenka pavinšavała Łukašenku z dniom narodzinaŭ cytataj Vasila Bykava14

Biełaruskija 1990-ja: zhadvajem hierojaŭ epochi20

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin