Asia Bułybienka

Cichanoŭskaja sustrełasia z kronpryncam Narviehii5

Zhuščonka — klej, piory i strazy — upryhožvańnie. Palitviaźni robiać paštoŭki svaimi rukami, kab paradavać blizkich

«Cerbier vialikim nažom razrazaje mnie tvar». Studentka Asia Bułybienka — pra samaje ciažkaje źniavoleńnie paśla źniavoleńnia, sprobu suicydu i viartańnie da žyćcia17

«Sprava studentaŭ» adkryła baćkam, jakija našy dzieci kłasnyja». 12 čałaviek adpraŭlajuć u kałoniju — što pra heta dumajuć blizkija asudžanych

Vyniesienyja prysudy pa «spravie studentaŭ»

«Hanarusia, što ja biełaruska». Abvinavačanyja studenty vystupili z apošnim słovam

«Dačce pradjaŭlali daty akcyj, kali jana ŭžo była na sutkach». Što adbyvałasia na sudzie pa spravie studentaŭ?

Vaskrasienski prosić Śledčy kamitet vypuścić ź SIZA studentaŭ-palitviaźniaŭ

«Mama, ja nikoli nie złamajusia, vyjdu z turmy z vysoka padniataj hałavoj». Razmova z maci palitźniavolenaj studentki

100-balnica, mastačka, starasta hrupy. Chto tyja studentki-palitviaźni, jakich dziaržava kinuła na Vaładarku

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin