Andrej Lemiašonak

U Lemiašonka spytali, čamu carkva nie molicca za Łukašenku. Toj zapeŭniŭ, što molicca navat za Kačanavu44

«Mnie dali hrošy i skazali: kupi dom». Jakuju nieruchomaść maje praŭładny śviatar Lemiašonak?2020

Jak były chipi staŭ na čale manastyra. Historyja adyjoznaha śviatara Andreja Lemiašonka2727

Jak Śviata-Jelisaviecinski žanočy manastyr pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdny biznes-chołdynh1616

Siostry Śviata-Jelisaviecinskaha manastyra pryjechali ŭ Irłandyju zarabić «na prajekty»2121

Śviata-Jelizaviecinski manastyr pravioŭ čarhovy Z-kancert pad rasijskimi trykałorami1717

«Ja nie viedaju, chto i kaho vybiraje». Praŭładny śviatar Andrej Lemiašonak spadziajecca, što zamiest jaho niechta prahałasuje33

Protaijerej Lemiašonak razdaŭ parady, jak vyratavać muža-apazicyjaniera: Ni ŭ jakuju Polšču jechać nie treba1111

Protaijerej Lemiašonak pachvaliŭ Łukašenku za padtrymku Rasii ŭ vajnie i nie tolki1111

Sa 130 manachiń Śviata-Jelizaviecinskaha manastyra amal u pałovy — karanavirus2121

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin