Amnistyja ŭ Biełarusi

Top-7 novaŭviadzieńniaŭ amnistyi-2024 — palohka žančynam, asudžanym za narkotyki ci zabojstva, u jakich jość dzieci2

Łukašenka padpisaŭ zakon ab amnistyi, jakaja anansavałasia z pačatku hoda

Pałata pradstaŭnikoŭ pryniała zakonaprajekt ab amnistyi ŭ dvuch čytańniach

Kubrakoŭ nie vyklučyŭ, što amnistyju prymieniać i da palitźniavolenych. Ale ŭ zabojcaŭ šancaŭ bolš7

«Navošta jaje ŭvohule pasadzili?» Łukašenka pra žančynu, jakaja atrymała 6 hadoŭ za zabojstva muža-ahresara17

Amnistyja-2024 nie zakranie palitviaźniaŭ i zakładčykaŭ. Što viadoma pra płany ŭładaŭ?4

Łukašenka anansavaŭ amnistyju-2024 i choča pierahledzieć niekatoryja artykuły Kryminalnaha kodeksa6

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin