Ihar Karpienka

U siecivie źjaviłasia VIDEA z karparatyvu najvyšejšych homielskich čynoŭnikaŭ9

Łukašenka znoŭ zahadaŭ pravieści prezidenckija vybary tak, kab kamar nosa nie padtačyŭ18

Jak vyhladali biełaruskija čynoŭniki na subotniku17

«U nas svaje tradycyi vybaraŭ, jakija sprabavali vytručvać, dośvied z časoŭ Połackaha kniastva» — CVK6

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami13

U Karpienki spytali ab prymusovym hałasavańni. Jon zaniervavaŭsia6

Karpienka namalavaŭ amal 42% hramadzian, jakija prahałasavali daterminova9

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin