Artykuły za 29 žniŭnia 2018

30 žniŭnia — premjera siamiejnaha filma «Moj siabar žyrafa» pa-biełarusku. Kožnamu dziciaci — knižka-malavanka ŭ padarunak10

Minzdaroŭja patłumačyła vykarystańnie niezarehistravanaha «Eŭpienta» nadzvyčajnaj situacyjaj: rasijski anałah akazaŭsia niajakasnym104

«Zajšoŭ u padvał i ŭbačyŭ trup», — na sudzie daŭ pakazańni siaržant, jaki znajšoŭ miortvaha Koržyča19

Žycharka Lidy kupiła ŭ «Vitalury» farš z chieka, a zamiest jaho ŭ pakiecie znajšła… zamarožanuju hubku5

Fiestyval «Kamianica» abviaściŭ poŭnuju prahramu: Volski, Vajciuškievič, «Stary Olsa»1

Makiej pryniaŭ novaha časovaha pavieranaha ŭ spravach ZŠA 

Žychar Połacka złamaŭ siabroŭcy nahu łomam. U ich byŭ chitry płan12

U Iosifa Siaredziča pamior syn7

Sud abaviazaŭ Izraileviča ŭdakładnić pazoŭ da «Novaha času» i asabista prysutničać na pracesie32

Rasijski miljarder Michaił Huceryjeŭ pradaŭ biełaruskuju dačku Słaŭnaftachim3

Vučeńnie pačałosia z 31-m navihacyjna-tapahrafičnym centram

«Dobry car»: Pucin abviaściŭ pra źmiakčeńnie piensijnaj reformy ŭ Rasii50

U Minsku viasnoj paśla pryščepki «Eŭpienta» pamierła 5-miesiačnaje dzicia. Baćki patrabujuć novaha rasśledavańnia15

Časopis «Naša historyja» źjaviŭsia ŭ prodažy ŭ elektronnym farmacie16

U Biełarusi zapuścili prajekt #damazručnajaŭpobycie, jaki demanstruje dyskryminacyju žančyn 5

Dalar abnaviŭ hadavy maksimum3

«Daktary pryznali biezdapamožnaść i amputavali mnie nahu». Jak žyć, kali ty na 1/4 — kibieržančyna17

Padpalili kvateru, kab schavać ślady zabojstva

Nie syšli ad pahoni: u Litvie ŭ DTZ zahinuli dva biełarusy-kantrabandysty1

«Viersija»: Maskva stavić toŭsty kryž na Alaksandru Łukašenku — ale nie na Sajuznaj dziaržavie43

1 vieraśnia — ekskursija pa Vilejščynie: malaŭničyja miaściny i bahataja historyja 2

Ukraina prosić u ZŠA sistemy supraćpavietranaj abarony26

BATE i PSV siońnia vyrašać: chto budzie hulać u Lizie čempijonaŭ, a chto ŭ Lizie Jeŭropy13

Pryjšoŭ Spas — pajšło leta ad nas

Francuzski ministr emacyjna syšoŭ u adstaŭku ŭ žyvym efiry: va ŭradzie jaho nichto nie słuchaŭ7

Amal pałova amierykancaŭ vystupiła za pačatak impičmientu Trampu10

Iryna Laparskaja: U Juryja Čyža i Ksienii Sankovič dakładna było kachańnie23

Samaje čytanaje

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Pamiežnyja čaty: «Litva ŭviała abmiežavańni na vyvaz jeŭra ŭ Biełaruś». Tłumačym situacyju

Muzyka Ihar Bancar užo kala hoda bamžuje ŭ Varšavie FOTY

«Dziakuj vam za syna Mikałaja». Boty atrymali novuju mietadyčku adnosna Abielskaj

bolš →