Navuka i technałohii

Sakretny amierykanski bieśpiłotny kaśmičny karabiel moža pravieści na arbicie da troch hadoŭ6

U Kitai stvaryli «amal viečnuju» batarejku dla smartfonaŭ. Jana jadziernaja4

Apple vypuskaje navinku dla bahatych — akulary źmiašanaj realnaści Vision Pro. Jak jany pracujuć?

Jak nadziejna pačyścić akaŭnt u TikTok — padrabiazny hajd

«Anka» — novaja supierzbroja Turcyi7

Indyja płanuje daśledavać čornyja dzirki — na arbitu vyviedzieny spadarožnik XpoSat

Budučynia nabližajecca da nas imkliva: dzieviać navukovych praryvaŭ hoda3

3D-druk unutry čałaviečaha cieła. Jak i navošta?

Daśledčyki raspracavali padskurny impłant dla lačeńnia dyjabietu 1-ha typu

U ZŠA ŭpieršyniu zaćvierdžanaja terapija, zasnavanaja na redahavańni hienaŭ

Kitajski elektramabil prajechaŭ bolš za 1000 km ad adnoj zaradki batarei1

Adkaz Google na GPT-4: ŠI-madel Gemini pazicyjanujecca jak «samaja zdolnaja madel, jakuju my kali-niebudź stvarali»

U Japonii debiutavaŭ šaścipaviarchovy ekśpierymientalny termajadzierny reaktar1

Ludzi chutka stanuć niepatrebnyja. Novy składski robat Digit vykonvaje zvyčajnyja hałasavyja kamandy1

Google adklučaje fajły cookie — dla abarony vašaj pryvatnaści kampanija abiacaje sačyć za karystalnikami inšym sposabam

U Telegram ciapier možna mianiać hołas padčas zvankoŭ. Jak heta pracuje?

Google znajšoŭ sposab, jak nie raskryvać siłavikam miescaznachodžańnie karystalnikaŭ 3

Prahrama ź biełaruskimi karaniami Flo ŭvajšła ŭ śpis najlepšych vynachodak hoda pa viersii Time5

«Kibierpartyzany» stvaryli klijent Telegram dla iOS. Što jon umieje i čamu pakul niedastupny dla biełarusaŭ unutry krainy11

Navukoŭcy raspracavali pryščepki biez balučych ukołaŭ — adrazu pad skuru. Voś jak heta pracuje1

Enierhija ź ziamli: zapracavaŭ praryŭny prajekt Google — hieatermalnaja elektracentral5

Libier raspavioŭ pra pamyłki i dasiahnieńni płatformy «Novaja Biełaruś» za hod pracy5

U jaje tysiačy padpisčykaŭ, na spatkańni jaje zaprašajuć sielebryci, jana dobra zarablaje i maje mocny charaktar. Ale heta dziaŭčyna — štučny intelekt3

Ci mahčyma zajmacca seksam i začać dzicia ŭ kosmasie? Navukoŭcy nad hetym pracujuć5

Čałaviek zasolvaje płanietu. Navukoŭcy patrabujuć, kab niekatoryja miery byli pryniatyja prosta zaraz5

ChatGPT ciapier zdolny razmaŭlać z kožnym čałaviekam. Nakolki dobra niejrasietka havoryć na biełaruskaj?3

Biełaruskija kasmanaŭtki, jakija rychtujucca da palotu na MKS, adpracavali niaštatnuju pasadku na vadu2

«Zanadta niečakana». Kampanija OpenAI zvolniła svajho kiraŭnika, jaki byŭ suzasnavalnikam jak samoj kampanii, tak i niejrasietki ChatGPT2

Novaja teoryja, jakaja źviazvaje evalucyju i fiziku, źbiantežyła navukoŭcaŭ6

14-hadovy padletak stvaryŭ myła dla praduchileńnia raku skury

«150 filmaŭ za siekundu». U Kitai zapuścili najchutčejšy internet u śviecie 1

Štučny intelekt upieršyniu zaklučyŭ biznes-kantrakt pamiž dźviuma firmami biez udziełu čałavieka3

Navukoŭcy stvaryli «supiermiełanin», jaki paskaraje hajeńnie, praduchilaje soniečnyja apioki i mnohaje inšaje

Najnoŭšy amierykanski stratehičny bambavik B-21 ździejśniŭ pieršy palot4

Usie naviny
bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin